15°C

Mozaik klupa Čeprljanda - priopćenje

(02.09.2019.)
 

Obzirom na upite i nedoumice oko lokacije mozaik klupe čiju izradu smatramo (nakon Čeprljandske fešte) jednim od važnijih projekata za mjesto Čeprljanda ljeta 2019.iznosimo javnosti priopćenje.

Projekt „svako misto svoju klupu ima“ autorski je projekt gđe. Božice Kliman (kojoj se ovim putem još jednom zahvaljujemo na prekrasnoj suradnji) čija je ideja da svaki zaseok na Ugljanu dobije svoju klupu. 
Nakon nekoliko ranije  odrađenih klupa na red je došla i Čeprljanda. Gđa. Kliman izrađuje klupe sa zainteresiranim pomagačima, ali ne određuje i lokaciju klupe. 
To prvenstveno rade mještani  zaseoka u kojem se klupa planira izrađivati. Samu izradu klupa (grubi dio) odrađuje općina Preko odnosno komunalno poduzeće. To je slučaj i u Čeprljandi.

Lokacija mozaik klupe u našem mjestu određena je pri jednom od sastanaka mještana za koji je poziv uredno oglašen na oglasnoj ploči Čepljande, na društvenim mrežama  i slično. Nijedan sastanak nije sazvan ili održan tajno. Rad Udruge, za koju smatramo da su članovi svi mještani Čeprljande (međutim zbog zakonske regulative nečija su se imena trebala naći na mjestima predsjednika, tajnika, zapisničara, članovima Vijeća i Skupštine), transparentan je i javan sa sve prisutnom željom da se uključe sve dobne skupine kako bi što bolje mogli donositi odluke i planove za boljitak Čeprljande.

Oni koji sastanke posjećuju znaju kakav je odaziv. Razlog tome, iskreno, nepoznat nam je, ali neće umanjiti volju za radom onih koji odvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi radili za boljitak mjesta.

Ono na što bi ovim priopćenjem htjeli ukazati je razlog zašto je na sastanku Udruge određena lokacija mozaik klupe ona koja je:
- klupa se nalazi na lokaciji sa koje pruža pogled na Čeprljandu sa obe strane te obalu preko puta Čeprljande
- klupa se nalazi na lokaciji na kojoj je postavljena vodovodna i kanalizacija mreža pa ne postoji u budućnosti mogućnost grubih radova kojima bi se klupa eventualno oštetila ili trebala ukloniti
- klupa se nalazi na lokaciji na kojoj do sada nije bilo klupe
- klupa se nalazi na dijelu u kojem se odvijaju dnevne i večernje šetnje
- klupa se vidi iz mora ili uplovljavanjem broda u luku Čeprljanda...

Ovo su samo neki od razloga koji su usvojeni na sastanku Udruge. 
Napominjemo kako o lokaciji, a ni o tematici klupe nije odlučivao pojedinac niti je izrada klupe nečiji privatni interes ili  „pogodovanje“.

Zahvaljujemo svima na dosadašnjoj suradnji i nadamo se u budućnosti još i boljoj i produktivnijoj u želji da u Čeprljandi zbilja bude – nojbolje!

   Pogledaj galeriju: Mozaik klupa "Povratak" - Čeprljanda

 

Galerije

Pratite nas: facebook