22°C

Store beside

 

 • A
 • A - veznik: "Vo su trpije, a di je brunac?", "A di su karte?" uzvik na koncu pitanja: "Ne grije ti za rukom, a?"
 • ABAK - nekad se rabio kao naziv za računanje od 1 do 100
 • AFAN (AFON) - nesvjestica
 • AHA - uzvik potvrde, zadovoljstva ili zluradosti
 • AJ (AJMO, AJTE) - "Ajte dico ća iz dvuora!", "Ajmo doma, kasno je.", "Ajte (ote) zbogun."
 • AJME - uzvik kod žaljenja ili čuđenja: "Ajme meni majo moja!"
 • AJO - uzvik čuđenja: "Ajo ča je šesan."
 • ALA - uzvik poticanja: "Ala, ala, gremo ća."
 • ANĐE (ONĐE) - anđeo
 • ANKORA - sidro
 • ARĆAŠ - gradele ispred karoca za ložiti luč
 • ARDENJI - razni pribor, alat i sitnice (obično nepotreban)
 • ARGANEL - konopac za potezanje mreže i slični konopci po brodu
 • ARIJA, ARJA - zrak
 • ARMATI - pripremiti, opskrbiti brod ribarskim alatom, opremiti mrežu za ribarenje (konop, šuvar i olovo)
 • ARMIŽ - oprema broda
 • ART (ORT) - različite vrste mreža i ostalog za ribarenje
 • ARTI - stvar za ribolov
 • AŠTA - koplje za barjak, stativa na brodu
 •  
 • B
 • BA - dječji poljubac: "Daj santuli ba!"
 • BABIN POS (BABIN PAS) - naziv za dugu
 • BABOR (BLABOR; BLAVOR) - vrsta zmije
 • BABUK - vrsta kruha friganog na ulju, udarac: "Dobićeš babuk ako ne budeš dobar!"
 • BACILJATI - mariti, hajati: "Ne baciljoj!"
 • BADILJ - vrsta lopate "na oštro", motka za miješanje vapna
 • BADIVATI - slušati
 • BAGAJ - prtljaga
 • BAJUNETE - vrsta bodeža koji se nosi na boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa
 • BAKETINA - mamac za ptice
 • BALA - lopta
 • BALATI - plesati, okretati, valjati
 • balature - odmorišta nakon stubišta, stepenište koje završava terasicom s ogradom
 • BALIN - zrno od lovačke puške, malo okruglo
 • BALITI - nesuvislo pričati: "Počelo je dite baliti, dobija zubiči."
 • BALUN - balon, nogometna lopta
 • BALJUŠKA - šiška bora
 • BANAK - dugački stol, sjedalica, klupa
 • BANDA - strana
 • BANDUNATI - okrenuti, zapustiti
 • BANJ - kupatilo
 • BANJADUR - vrsta posude za zalijevanje cvijeća, povrća
 • BARA - uzvik: "Bara ki ti broni?", vrsta alata za vađenje čavala
 • BARETA (BERETA) - vrsta muške kape
 • BARILO - drvena bačvica koja drži oko 66 litara, mjera za tekućinu
 • BARKUN/BALKUN - prozor
 • BARUFA - neprilika, smutnja
 • BASETAN - nizak
 • BAŠKOTIN - dvopek, prepečeni kruh
 • BAŠTUN - ispred prove okruglo drvo za privez jedra
 • BATUDA - zvuk udarca, jeka
 • BATUDO - prepuno, puno do vrha
 • BATUORDO - nerazumnik, budala
 • BAUL - škrinja za opremu (odjeću), veliki kovčeg "iz Amerike"
 • BAVALORIN - štitnik djetetu pod bradom da ne prlja odjeću
 • BEKA - ovca od milja
 • BERENICE - masline koje se beru sa stabla
 • BERŠE - cijepljenje protiv ospica
 • BESIDA - riječi
 • BEŠTIME - psovke
 • BI - bio
 • BIČVICE - čarape, čarapice
 • BIĆERIN - čašica (za rakiju)
 • BIGUĆ - dio ferala na petrolej
 • BIJELITI - bojati vapnom
 • BIKARIJA - mesnica
 • BIKOR - mesar
 • BILJAC - vrsta domaćeg pokrivača
 • BILJET - putna karta
 • BIR - vrsta (loze)
 • BIŽAT - jegulja
 • BOCUNI - staklena posuda za vino
 • BOKUN - komad, mali dio nečega
 • BOTA - još jednom; "u po bota" - u podne i pol
 • BOTUN - dugme
 • BRECATI - isprekidani zvuk zvona, zvon u čast preminulog
 • BRIME - breme, teret, obveza
 • BRIME - vezana određena količina "šume" za nošenje na glavi
 • BRIŠKULA - vrsta primorske igre s talijanskim kartama
 • BRNESTRA - grmolika sredozemna biljka sa žutim cvjetovima
 • BRODITI - ploviti
 • BROFUL - prištić
 • BROKA - vrč koji je služio za držanje vode za umivanje
 • BRUKVA - čavao
 • BRUNAC (BRUNCIN) - posuda za kuhanje na kominu s "proveslom"
 • BRUNTULATI - prigovarati, gunđati, mrmljati
 • BUBAC - udarac u tijelo
 • BUCEL - koloturnik (obično za dizanje jedra)
 • BUDIJE (BUDEL) - želudac kod pernatih životinja
 • BUDONTE (MUDONTE) - gaćice
 • BUGAČICA - poseban papir za upijanje tinte
 • BUGONCI - zimska bolest na prstima (prsti oteknu, crveni su i svrbe)
 • BUKAPUORTA - drveni dio za pokrivanje broda (štiva)
 • BUKARA - čaša za vino
 • BUKETA - otvor na plafonu za ulaz u potkrovlje
 • BUL - poštanska marka
 • BULETIN - malo pismo, poruka na papiru (smotana)
 • BULIN - mala boća kod igranja na boće
 • BUMBAK - pamuk, vata
 • BUMBUJSA (BAMBUSA) - vrsta ribe
 • BUNBIŽ (BUMBIŽ) - način bacanja boće
 • BURDIŽATI - jedriti uz vjetar
 • BUSNUTI - udariti glavom, udariti brodom u obalu
 • BUŠNUTI - poljubiti
 • BUŠTA - korice, vrsta novčanika, džep
 • BUŽA – rupa
 •  
 • C
 • CAKLO - staklo
 • CAPETA - vrsta motike (služi za otkopavanje povrća)
 • CATARA - nespretan brod, splav, "
 • CAVATE - kućne papuče, stara obuća bez oplate na peti
 • CEKIN - zlatnik, dukat
 • CICA - sisa, dojka
 • CIDITI - cijediti
 • CIKO - pokraj, tik uz
 • CIMA - konop koji se brod priveže uz obalu
 • CIMITAR - groblje
 • CINCELA - vrsta ribe
 • CIP - konopcem povezana dva špaga jedan za drugog, jedan se drži u ruci, a drugim se tuče žito
 • CMARITI SE - kada se meso polako peče i pušta sok, podrugljivo za osobu koja se sunča uz znojenje
 • COK (COKET) - komad drva za podupiranje ili pridržavanje nečega, "Jo držin maštije, stavi coket!"
 • COVATI - psovati, grubo kritizirati
 • CRKLICA - vrsta ptice
 • CRKVENO - nešto što je u vlasništvu crkve (najčešće zemlja ili šuma)
 • CRNKA - vrsta smokve, ženska osoba crne kose (nekad se koristio izraz: muorasta)
 • CUF - prednji dio kose kod muškaraca
 • CUKAR - šećer
 • CUKRIĆI - bomboni
 • CUOKA - u igri " na boće", boća koja zastane tik uz "bulin" ili drugu boću
 •  
 • Č
 • ČA - što
 • ČAKNUTI - čučnuti
 • ČAN-ČAN - zapovijed životinji da čučne (obično kvočki)
 • ČEFULJA - grozd
 • ČELA - pčela
 • ČELJADE (ČELJODE) - čovjek
 • ČEPIJER - krpelj (vrsta nametnika)
 • ČEPRLJ - vrsta biljke
 • ČEPUNJATI - trgati zrnje grožđa
 • ČETIRE - četiri
 • ČIČATI - plakati glasno, kričati, derati se, glasanje cvrčka
 • ČIČOLJ - cvrčak
 • ČIMPRES - čempres
 • ČORE - čini
 • ČOVIK - čovjek
 • ČRIPNJA - peka za pečenje jela ili kruha na "kominu" /na otocima je zemljana, dok je na kopnu češće limena)
 • ČRLJIV -crvljiv
 • ČRMALJ - crvena neplodna zemlja (nalazi se ispod plodne zemlje)
 • ČRV - crv, boja za bojanje tkanine ili ribarske mreže
 •  
 • Ć
 • ĆA - odavle, van, dalje itd. "Poša je ća.", Baci ga ća!", "Grin ća."
 • ĆAĆO - otac (oče!)
 • ĆAKULATI - razgovarati, pričati
 • ĆAPATI - uhvatiti, uloviti "Ćapo san četiri uligne!", "Ćapoj cimu, na!"
 • ĆAPIN - pridržač kose od tanke čelične žice (kod žena), pridržač nečega u nekom poslu
 • ĆEPA - udarac nekog rukom po obrazu, vanjskim dijelom šake (nadlanicom)
 • ĆEŠ - hoćeš
 • ĆIFA - cipal (vrsta ribe)
 • ĆIJER - kćerka
 • ĆIKA - opušak
 • ĆIKATI - zavidjeti (zavist)
 • ĆIMULA - vrsta povrća (vrhovi zelja koji ide u sime)
 • ĆIVERICA - podrugljivo (glavu)
 • ĆO - ti (riječ poštapalice kod obraćanja drugoj osobi), "Čuješ ćo!", "Ćo, odi vamo.", "Ćo, ča ti je?"
 • ĆOK - ptica kos
 • ĆOZOT - ribar iz južne Italije
 • ĆUĆIN - duda, duda varalica
 • ĆUD - narav
 • ĆUOK - igra prstima (kod djece)
 • ĆUŠ - zapovijed magarcu da stane
 • ĆUTITI – osjećati
 •  
 • D
 • DABI - blizu, skoro
 • DALENČINA - daljina, udaljenost
 • DANGUBA - gubljenje vremena, osoba koja ništa ne radi
 • DASKE - potkrovlje
 • DAŽ - kiša
 • DAŽI - pada kiša
 • DEBELINA - debljina
 • DEBOLECA - bolest, slabost
 • DEBOTO - gotovo
 • DEBUL - bolest, slabost
 • DENASKA - danas
 • DENJATI SE - udostojiti se
 • DEPIJU - previše, povrh, suviše
 • DEŠPET, DIŠPET - inat
 • DI - gdje
 • DI KI - gdje koji
 • DIBLJOK - divljak, neodgojena osoba
 • DIČINA - djeca
 • DIKODER – gdje kod, kad kod
 • DIMITI - pušiti
 • DIMLJE - donji dio dimnjaka, donji dio tijela
 • DIŠPETLJIVAC - onaj koji čini "dišpeti" (nestašluci)
 • DJAVA - vrag
 • DNO - dno broda, bačve ili mora
 • DOBA - vrijeme
 • DOFIN - čak, pače
 • DOGNATI - dovesti stoku
 • DOH - dah
 • DOLI - dolje
 • DON - dan
 • DOR - dar, poklon
 • DORENUTI - dotjerati stoku (obično ovce)
 • DOSELE - dosada
 • DOSIJEĆI - dohvatiti
 • DOSPITI - dovršiti, završiti, stići do
 • DOTURKATI - dogurati nešto
 • DRAULIKA -hidraulična preša za masline
 • DRĆATI - drhtati, smrzavati se
 • DRICATI - izravnati "Dricoj timun!"
 • DRITI - ravni, uspravni
 • DROBNJAČA - vrsta masline sitna ploda
 • DROP - ostatak grožđa nakon iskuhavanja vina
 • DUMIDNO - vlažno
 • DUNDE - do tamo
 • DUNKLE - dakle
 • DUOKLE - do kuda, do kada
 • DUPERATI - upotrebljavati, koristiti, služiti se sa nečim
 • DURAČA - vrsta masline
 • DURATI - trajati
 • DURIĆ - štapić za otresanje zemlje sa korijena žita
 • DUSTI - kopati u dubinu, dupsti
 • DVO - dva, dvoje
 • DVORINA - ograđeni prostor pred kućom, dvor
 •  
 • Đ
 • ĐANDAR - žandar
 • ĐARDIN - vrt, park
 • ĐILET - prsluk (kod gradskog odijela)
 • ĐIR - krug (šetnja)
 • ĐOMETAR - mjernik, geometar, "miroč"
 •  
 • E
 • E - je, jest (u potvrđivanju)
 • ETO - kod pokazivanja "Eto dažja."
 • EVO - kod pokazivanja "Evo smo prispili!"
 •  
 • F
 • FABRIKATI - namjestiti nešto loše
 • FACOUL - marama za glavu
 • FAGOT - svežanj, vrsta prtljage
 • FAJERICA - upaljač za cigarete
 • FALITI - pogriješiti, nedostajati, "faliti u križima" (kod dizanja tereta)
 • FALŠI - krivi, pogrešni, lažni, pokvareni
 • FALŠO - neprirodno, umjetno
 • FAMEJA - obitelj
 • FANAT - jedna od karata za igru (dečko)
 • FANELA - vrsta tkanine
 • FARABUTO - šarlatan, nestašna osoba
 • FARBANA - obojana
 • FAŠA - uska tkanina, zavoj
 • FEBAR - vrućica, povišena temperatura tijela
 • FENSA - daska na kraju "zuoga" (boćališta)
 • FERA - dio jedra
 • FERMATI - stati, zaustaviti
 • FEROL (FERO) - feral, svjetiljka
 • FEŠTA - proslava, slavlje
 • FETA - kriška (kruha, sira i sl.)
 • FIJAKA- pospano stanje, usporenost
 • FIJOK - mašna
 • FIJUBA - kopča
 • FILA - red "Sto san u fili uru vrimena"
 • FILJOCO - kumče
 • FIŠĆEK - sviralice na puhanje
 • FORCA - snaga
 • FORTUNA (JUGA/BURE) - jako nevrijeme ne moru s vjetrom
 • FRAJATI - slaviti
 • FRIŠKINA - svježina
 • FUREŠTI – stranci
 •  
 • G
 • GAĆE - hlače
 • GALETINA - keks/mornarski dvopek
 • GALIJA - rimska brodica
 • GALIOT - okovani veslač na galiji, kažnjenik
 • GANAČ - metalna kuka
 • GARMA - šupljina/rupa u zidu kuće
 • GAROFUL - karanfil
 • GAŠA - vrsta uzla (laso)
 • GIB - pokret tijelom, gibanje
 • GLAVATI - provirivati, nadvisivati
 • GLAVNJICA - drvce koje tinja
 • GNJAČE - tripice
 • GNJILA - glina
 • GNJILA - trula
 • GNJOT - gležanj
 • GOD - dan u godini kad se nešto slavi
 • GOLIĆ - tić bez perja
 • GOMILE - nakup kamenja
 • GRAD - tuča
 • GRADIĆ - dječja igra s mindulama (bajame)
 • GRAFĆATI - grebati, češati
 • GRANČATI - grebato noktima i sl.
 • GRAPATI - duboko kopati
 • GRDEŠATI - grebati, guliti
 • GREBOČ - alat za struganje motike
 • GRICULI - zazubice
 • GRIHOTA - grijeh, šteta
 • GRIN - idem
 • GRINTATI- prigovarati mrzovoljno
 • GRIŠPA - nabor, bora
 • GROD - jačina rakije (gradacija)
 • GROFNUTI - nespretno pasti
 • GRUNA - komad stvrdnute zemlje
 • GRUZI - ugori
 • GUC - gutljaj, vrsta brodice
 • GUSTERNE - zdenci, bunari za skupljanje kišnice
 • GUŠT - uživanje, zadovoljstvo
 • GVARDIJA - vrijeme dežurstva na brodu
 •  
 • H
 • HAJATI - mariti za nešto
 • HALJA - mantija
 • HITATI - bacati
 • HITITI - baciti, žuriti se
 • HLJEMA - zadnja rakija slabe gradacije
 • HLJEMATI - ljuljati, tresti tekućinu
 • HLJIPATI - tužiti se, cmizdriti
 • HRBAT - leđa, škina
 • HRBLJATI- glasno gristi, glodati
 • HRIJEB - trupac, panj
 • HRIPATI - ružno kašljati
 • HROPITI – hrkati
 •  
 • I
 • IČESA - išta
 • IĆE - jelo
 • IDITI SE - ljutiti se
 • IJADA - hiljada, tisuća
 • IJENO - ijedno
 • IMBOTIDA - debeli prekrivač na postelji
 • IMBROJATI - prevariti
 • IMBROJI - konopčići za skraćivanje jedra
 • IMBRUKANA - ubodena riba u mreži
 • INBAŽDATI - prošiti prije šivanja
 • INCINKVE - u krivo
 • INDRIC - adresa
 • INDURANO - pohano
 • INFIŠATI - umisliti
 • INGUORD - zavidan, razmažen
 • INKANAT - dražba
 • INKOLATI - zalijepiti ili uškrobiti
 • INPOŠTATI - poslati poštom
 • INTIMELA - jastučnica
 • INŽENJATI - razumjeti se u neki posao
 • ISKAŠTRITI - očistiti drvo od grančica
 • ISKATI - tražiti
 • ISPALICATI - istući palicom
 • ISPALJITI - izbaciti vodu iz čamca
 • ISPEŠTATI - pretući nekoga ili nešto
 • ISPLJESKATI - sabiti nešto (tijesto)
 • ISPRATIKATI - ispraksirati
 • ISTI - jesti, jednaki
 • ISTRTI - izbrisati, izmasirati
 • IŠATI - dignuti, podići
 • IŠĆEN, ISKATI - tražim, tražiti
 • IŠĆIPATI - ištipati
 • ITAC - hitac
 • IZDURATI - izdržati
 • IZNEBUHA – iznenada
 •  
 • J
 • JACIJERA - ledenica, hladna prostorija
 • JAČMEN/JAČMER- izraslina kraj oka
 • JAMA - špilja
 • JARBULATI - stajati, nadvisti
 • JARGOLA - drška na timunu (kormilu)
 • JARINA - krupni morski pijesak
 • JASPRA - novac općenito
 • JAŠĆERICA - ranica u ustima
 • JAZIK - jezik
 • JAŽULA - vrsta zapenjača na odjeći
 • JERBO - jer
 • JEŠKA - mamac
 • JETIKA - zarazna bolest, TBC
 • JI/I - jedi
 • JO - ja
 • JO - uzvik "Jo ča si mi doni! Jo boli!"
 • JOK - jak, moćan
 • JOPANJ - vapno
 • JOPET - opet
 • JORAM - jaram
 • JORULA - uski ograđeni prostor vrta za cvijeće
 • JOZ - jaz, jazina
 • JUOKATI - plakati
 • JURE - već
 • JUŠTO - taman, točno
 • JUTRO – sutra
 •  
 • K
 • KA - koja
 • KABO - kabao, drvena posuda za pranje robe
 • KABON - grubo pleteni vuneni ogrtač
 • KADENE - lanci
 • KAKAVA - kakao
 • KAKUOV - kakav
 • KALAFOT - brodograditelj
 • KALAMITA - gromobran
 • KALEB - galeb
 • KALETA - uska ulica
 • KAMARA - soba
 • KAMIK - modra galica
 • KAMIŽOT - gornji dio radnog odjela
 • KANAŠTRELA - mreža plivarica
 • KANDELA - svijeća u crkvi
 • KANDELOR - svijećnjak
 • KANELA - cjevčica za točenje
 • KANET - drveni štapić za držanje plet. igle
 • KANICA - ženski pas u narodnoj nošnji
 • KANIŽELA - uski prolaz
 • KANPANA - vrsta ženske haljine
 • KANPIJUN - uzorak
 • KANTIR - komad drvene grede
 • KANTUN - kut sobe, kuće
 • KAPAC - kadare, sposoban
 • KAPELODA - udarac dlanom po glavi (šamar)
 • KARAMPANA - krntija, žena neprivlačna izgleda
 • KARBUROĆ - svjetiljka na karbit
 • KARIĆ - dječji kar
 • KAROC - povišeni dio pramčane statve (gajeta)
 • KARTULIĆ - pretinac u drvenoj škrinji za dokumente
 • KARTULINA - razglednica, dopisnica
 • KASA - mrtvački sanduk, blagajna
 • KATRIDE - stolice
 • KAVALI - konji
 • KAVIJA - zaoštreni kolac za krpanje konopa
 • KAŽIN - javna kuća
 • KAŽOT - kiosk
 • KI - koji
 • KIJE - tko je
 • KITA - grana
 • KLANČINE - limeni otpad koji se vuče na staru godinu
 • KLOČITI - ravnati oranu ili kopanu zemlju
 • KLUBO - klupka vunenog konca
 • KLJAČITI - stajati na koljenima
 • KLJESEN - slina iz nosa
 • KLJITATI - krpati stare čarape
 • KLJUKA - drvena kuka, negativna ocjena u školi
 • KO - koja, kao
 • KOĆA - povlačna mreža za ribolov, ribarice
 • KOĆETA - prednja ili stražnja stranica kreveta
 • KODLAK - vukodlak
 • KOFA - okrugla pletena košara sa ručicama sa strane
 • KOJER - brtva
 • KOKIR - alat za miješanje malte
 • KOKULADA - kamen veličine šake
 • KOL - kal, kurje oko
 • KOLAP - kap, infarkt
 • KOLARINA - kravata
 • KOLTRINA - zavjesa, zastor
 • KOLUMBOR - ispod očiju, dio mjeseca
 • KOLURI - boje
 • KOMIN - kamin
 • KOMOR - obad
 • KOMOŠTRE - lanac koji visi u kominu
 • KOMUO - komoda
 • KOPA - stog slame
 • KOPITAR - alat za vađenje kamena iz mora
 • KORAM - poplat cipele od kože
 • KOREN - korijen
 • KORENJAČA - kornjača
 • KOROTA - crnina, žalost za pokojnikom
 • KOTUL - suknja
 • KOTUN - vrsta tkanine
 • KRAČUN - zasun
 • KRASNICA - oruđe koje je služilo pri klanju svinja
 • KRASPUN - svragom/li>
 • KRCAT - pun, ispunjen
 • KRELO - krilo
 • KREPATI - uginuti, umrijeti
 • KRIJONCA - uljudnost, kultura
 • KRIVELJ - školjka Petrovo uho
 • KROŽAT - dio muške odjeće, prsluk
 • KRUTO - jako, puno, mnogo
 • KRUV - kruh
 • KU - koju
 • KUĆU-KUĆU - poziv za svinje
 • KUDER - kuda
 • KUDILJA - drveni alat za presti vunu
 • KUKUVIJA - vrsta ptice, ženka od ćuka
 • KULAF - otvoreno more
 • KUNJ - klin
 • KUPLJENICE - masline kupljenje po podu
 • KURAJ - hrabrost
 • KURDELA - deblji konac od vune
 • KVODAR - okvir, slika
 •  
 • L
 • LANTERNA - ulična svjetiljka, svjetionik
 • LEVANT - istočni vjetar
 • LIBAR - knjiga
 • LIKAR - doktor, liječnik
 • LINCUNI, LANCUNI - plahte
 • LIZATI - puzati, plaziti
 • LUG - pepeo
 • LUMPOVALI - ludovali
 • LUPEŽICE – kradljivice
 •  
 • M
 • MAH - zamah, kretnja
 • MAKINA - mašina, motor, stroj
 • MANESTRA - pašta
 • MINDULA - bajam, badem
 • MIRINE - zidine
 • MIŽERIJA - bijeda, jad, siromaštvo
 • MONA - glupan (cukun)
 • MOSTIR - samostan
 • MOT - stav, ponašanje
 • MUKTE - besplatno
 • MURVE - dudovi (drvo i plod)
 •  
 • N
 • NAVIGATI - ploviti morem
 • NEVERA - vrsta nevremena na moru
 • NIKO – nitko
 •  
 • O
 • OBLIGATI – obavezati
 •  
 • P
 • PALINTA - palenta, krupica
 • PAPE - otac
 • PARANGALI - pomagalo za hvatanje riba
 • PARTILI - otišli, otputovali
 • PEŠKARIJA - ribarnica
 • PIJAT - tanjur
 • PITAR - lonac u kojem raste cvijeće, tegle
 • PITURA - boja
 • PIZATI - nešto teško
 • PJAŽATI - sviđati se
 • POČIVATI - odmarati se
 • POSTELJA - krevet
 • POSTOLI - cipele
 • POŠTIVATI - posložiti
 • POTITI SE - znojiti se
 • PRAZI - okviri, pragovi
 • PRID - pred, ispred
 • PRIN - prije
 • PROGUCATI - progutati
 • PROJTI - proći
 • PROVATI – probati
 •  
 • R
 • RABOTA - težački rad, tlaka
 • RAŠPA - turpija
 • RELOJ - sat, budilica
 • RIVA - morska obala
 •  
 • S
 • SIĆ - kanta, vjedro, posuda za hvatanje vode
 • SIĆI - sjeći
 • SIKA - podmorski greben
 • SIKIRA - sjekira
 • SIME - sjeme
 • SINJE - plavo
 • SKALATI - skinuti, spustiti
 • SKALE - stepenice, stube
 • SKUT - donji kraj suknje
 • SPIZA - hrana
 • SRID - usred
 • STINA – stijena
 •  
 • Š
 • ŠĆAP - štap
 • ŠEMPJA - luckasta osoba, na svoju ruku
 • ŠJORA - gospođa
 • ŠKINA - leđa
 • ŠKRPUN - vrsta ribe
 • ŠKURE - grilje, drveni prozorski kapci
 • ŠKURO - tamno, crno
 • ŠOLDI - novac
 • ŠPANJULETI - cigarete
 • ŠPORAK - prljav
 • ŠTERIKA - svijeća od voska, voštanica
 • ŠVERE - kazaljke na satu
 •  
 • T
 • TARACE - terase
 • TEŽAK - radnik, zemljoradnik
 • TICA - ptica
 • TIĆ - ptić
 • TILO - tijelo
 • TINEL - dnevni boravak
 • TINTA - crnilo
 • TOVARI - magarci
 • TRABAKUL - vrsta teretnog jedrenjaka
 • TROKE - kamoli
 • TRUDNA – umorna
 •  
 • U
 • UFANJE - nadanje, nada
 • ULTIMA - posljednja
 • UŽGATI – upaliti
 •  
 • V
 • VAPOR - parobrod
 • VEŠTE - haljine
 • VIJAZ - putovanje, put
 • VITAR - vjetar
 • VIŽITATI - pregledati
 • VONKA - van, vanjski prostor
 • VONJ - miris
 • VRŠE - koš od šiblja ili žice za ribolov
 •  
 • Z
 • ZAVONJATI - zamirisati
 • ZVIR - zvijer
 •  
 • Ž
 • ŽMIGATI - treperiti
 • ŽULJI - žuljevi
 • ŽURNATA - nadnica

Galerije

Pratite nas: facebook